Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Mateusz Staniewski  3 listopada 2023  23:30 

Zagraniczne praktyki zawodowe część 3

Drugi tydzień greckich praktyk minął intensywnie, ale zarazem bardzo ciekawie.

Uczniowie o profilu TECHNIK INFORMATYK kontynuowali swoje praktyki, na których administrowali siecią komputerową, instalowali switcha zarządzającego oraz konfigurowali router. Tworzyli aplikacje z kilkoma formularzami UserForm. Serwisowali oprogramowanie, instalowali i konfigurowali zabezpieczenia, dokonywali zmian konfiguracji oraz instalowali drukarki sieciowe. Tworzyli oprogramowania do współpracy z pocztą elektroniczną MS Outlook. W ostatnich dniach instalowali i konfigurowali platformy Linux do pracy w sieci.

Uczniowie o profilu TECHNIK EKONOMISTA przygotowywali wydruki deklaracji VAT i dane do deklaracji ZUS. Analizowali magazyny oraz tworzyli raporty magazynowe. Wykorzystywali typowe programy biurowe. Wykonywali czynności związane z przyjmowaniem, rejestrowaniem i redagowaniem korespondencji, obiegiem, przechowywaniem i archiwizacją dokumentów biurowych. Zapoznali się także z automatyzacją analiz przy pomocy PowerQuerty oraz kontynuowali tworzenie baz danych.

Uczniowie o profilu TECHNIK ANALITYK sporządzali dokumentację wyników badań środowiskowych. Stosowali różne techniki komputerowe do obliczeń chemicznych i sporządzania dokumentacji prac analitycznych. Opracowywali wyniki badań otrzymanych metodą potencjometryczną i konduktometryczną. Opracowywali wyniki badań otrzymane metodami spektroskopowymi: UV, VIS, IR oraz NMP.

W ostatnim dniu praktyk uczniowie poszczególnych specjalizacji utrwalili nabyte wiadomości i umiejętności. Odbyło się spotkanie ewaluacyjne, podczas którego stażyści mieli możliwość rozmowy z mentorami, którzy wspierali proces kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwieńczeniem projektu było uroczyste wręczenie certyfikatów każdemu z uczestników.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113206, realizowany przez Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, w ramach Akredytacji Erasmusanr2021-1-PL01-KA120-VET-000045508, Program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

Zagraniczne praktyki zawodowe
Zagraniczne praktyki zawodowe
Zagraniczne praktyki zawodowe
Zagraniczne praktyki zawodowe
Zagraniczne praktyki zawodowe