Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Robert  10 listopada 2018  21:36 

Warsztaty „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”

W dniu 6 listopada 2018 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”. Współorganizatorem spotkania była Powiatowa Komenda Policji w Łęczycy.
Podczas warsztatów poruszane były zagadnienia dotyczące sytuacji panującej na holenderskim rynku pracy, praw pracowniczych przysługujących w tym kraju, zagrożeń z jakimi mogą się spotkać migranci zarobkowi oraz sankcji prawnych przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane były także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omawiane procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą takiego procederu.
W spotkaniu ze strony holenderskiej wzięli udział: Pani Irena de Ruig – specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederlands oraz Pani Sietska Johannes – specjalistka z Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haag. Stronę polską reprezentował mł. asp. Szymon Kapusta – specjalista Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP. Na spotkaniu obecny był również zastępca Komendanta Powiatowego Policji – młodszy inspektor Andrzej Bukowiecki.
W warsztatach wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół im J. Grodzkiej z klas I a LO, I d LO, II d LO, III d LO, II TAF oraz gościnnie uczniowie z I LO im. Kazimierza Wielkiego.