Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Wojciech  6 maja 2020  20:58 

REKRUTACJA 2020/2021

Kandydat – uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w woj. łódzkim korzysta z adresu:
http://lodzkie.edu.com.pl

1) Kandydaci przy użyciu Internetu dokonują wyboru szkół i oddziałów oraz dostarczają wydrukowany z systemu wniosek TYLKO do szkoły pierwszego wyboru. WNIOSEK MUSI BYĆ PODPISANY PRZEZ OBOJE RODZICÓW ( opiekunów prawnych).

11.05.2020 r. – 23.06.2020 r. godz. 15:00

2) Weryfikacja zgłoszeń/wniosków kandydatów

11.05.2020 r. – 24.06.2020 r. godz. 15:00

3) Do systemu dostarczane są dane o ocenach, wynikach egzaminu ósmoklasisty i szczególnych osiągnięciach

Szkoły podstawowe
18.06.2020 r. – 24.06.2020 r. godz. 15:00

Kandydaci (samodzielni lub spoza systemu)
26.06.2020 r. – 30.06.2020 r. godz. 15:00

4) Kandydaci (wszyscy) dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie lub oryginały: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć

do 30.06.2020 r. godz. 15:00

5) System dokonuje przydziału kandydatów do klas

8 lipca 2020 r.

6) Publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do oddziałów:

13 lipca 2020 r. do godz.12:00

7) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której kandydat został zakwalifikowany, skierowania na badania lekarskie:

od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r. do godz.15:00

8) WAŻNE!!!
Kandydat potwierdza wolę nauki poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa, wyników egzaminu ósmoklasisty i ew. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie:

do 20 lipca, godz. 12:00

9)Publikacja list przyjętych/nieprzyjętych do oddziałów

21 lipca 2020 r. do godz.12:00