Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Wojciech  28 lutego 2019  21:58 

REKRUTACJA 2019/2020

Drodzy gimnazjaliści, drodzy ósmioklasiści!
W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy Was do:

 •  3- lub 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego, klasa humanistyczna.
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, historia.
  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy.
 • 3- lub 4- letniego Liceum Ogólnokształcącego, klasa matematyczno – geograficzna.
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia.
  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy.
 •  3- lub 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego, klasa mundurowa.
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia.
  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy.
 • 4 – lub 5- letniego Technikum w zawodzie technik analityk
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, chemia, język obcy.
  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, język obcy.
 • 4 – lub 5- letniego Technikum w zawodzie technik elektronik
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.
  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, język obcy.
 • 4 – lub 5- letniego Technikum w zawodzie technik ekonomista
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język obcy.
  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, język obcy.
 • 4 – lub 5- letniego Technikum w zawodzie technik fotografii i multimediów
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, język obcy.
  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, język obcy.
 • 4 – lub 5- letniego Technikum w zawodzie technik informatyk
  Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, język obcy.
  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, język obcy.

Absolwenci gimnazjum uczęszczać będą do 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz 4-letniego Technikum, natomiast absolwenci szkoły podstawowej do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz 5-letniego Technikum.

WAŻNE TERMINY!

Od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 (postępowanie rekrutacyjne) – Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

Od 26 lipca 2019 r. godz. 12:00 do 30 lipca 2019 r. godz.12:00 (postępowanie uzupełniające) – Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. godz.12:00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ( w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

Do 28 czerwca 2019 r. (postępowanie rekrutacyjne) – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów wymienionych w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru.

Do 5 sierpnia 2019 r. (postępowanie uzupełniające) – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów wymienionych w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru.

Do 15 lipca 2019 r. ( postępowanie rekrutacyjne) – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 20 sierpnia 2019 r. ( postępowanie uzupełniające) – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W dniu 16 lipca 2019 r.do godz. 12:00 ( postępowanie rekrutacyjne) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. do godz.12:00 ( postępowanie uzupełniające) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca 2019 r. godz.12:00 do 24 lipca godz.12:00 (postępowanie rekrutacyjne) – Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 21 sierpnia 2019 r. godz.12:00 do 29 sierpnia 2019 r. godz.15:00 (postępowanie uzupełniające) – Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 (postępowanie rekrutacyjne) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 ( postępowanie uzupełniające) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.