Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Wojciech  24 stycznia 2022  08:44 

Ranking ” Perspektyw”

uż po raz 24. miesięcznik „Perspektywy” przygotował ranking liceów i techników. W tym roku kapituła wzięła pod uwagę 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników – szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w 2021 r. zdawało w nich przynajmniej 12 uczniów, a średnie wyniki z egzaminu z języka polskiego i matematyki, były wyższe niż 0,75 średniej krajowej.
Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad.
Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.
Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Liceum w naszym Zespole Szkół uplasowało się na 984.miejscu w Polsce i 64. miejscu w województwie łódzkim co tym samym daje szkole Brązowy Znak Jakości Szkoły.
Technikum w naszym Zespole Szkół w rankingu wojewódzkim zajęło 35.miejsce, w rankingu maturalnym zaś miejsce 57.
Całość rankingu liceów do znalezienia tutaj: https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings
Całość rankingu techników tutaj: https://technika.perspektywy.pl/2022/rankings