Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
unia_logotyp
Aleksandra Wasiak  14 kwietnia 2021  09:44 

Projekt „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JADWIGI GRODZKIEJ W ŁĘCZYCY”

Z satysfakcją informujemy, że kolejny raz Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej z Łęczycy otrzyma wsparcie w wysokości 923082,27 zł w ramach projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „ Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy” zakłada między innymi:

 1. Zakup wyposażenia do pracowni:
  • chemicznej/ technik analityk
  • rejestracji obrazu i pracowni ciemni fotograficznej/ technik fotografii i multimediów
  • ekonomiczno-rachunkowej/ technik ekonomista
  • pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych/ technik informatyk
 2. Wsparcie uczniów Technikum nr 2 w Łęczycy podnoszenia kompetencji kluczowych z matematyki oraz języka angielskiego.
 3. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów:
  • analiza instrumentalna,
  • wykonywanie projektów fotograficznych,
  • tworzenie i konfiguracja sieci lokalnych,
  • programowanie JAVA,
  • analiza finansowa
 4. Zajęcia dodatkowe i kursy wzmacniające zdolność do zatrudnienia uczniów- np. kurs na operatora wózków widłowych, kurs na prawo jazdy kategorii B
 5. Staże zawodowe dla uczniów.

Projekt będzie realizowany do 30września 2022 roku. Mamy nadzieję, że środki pozyskane z projektu pozwolą na podniesienie kompetencji uczniów co pozwoli im w przyszłości z powodzeniem zaistnieć na rynku pracy. Doposażenie pracowni w kolejne nowoczesne pomoce dydaktyczne spowoduje, że jakość kształcenia będzie wyższa a nauczyciele, którzy w ramach realizowanego projektu także otrzymają wsparcie w zakresie uzupełniania kwalifikacji będą efektywnie przygotowywać młodzież do pracy zawodowej.