Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Wojciech  10 kwietnia 2019  00:07 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI W GRODZKIEJ

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w naszej placówce odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski pod nazwą: „POEZJA DROGOWSKAZEM WARTOŚCI”, który został zorganizowany, by kształtować wrażliwość na piękno języka ojczystego, rozwijać zdolności recytatorskie, aktorskie i wokalne młodych ludzi. Organizatorkom zależało również na popularyzowaniu wśród młodzieży, tak potrzebnych w dzisiejszych realiach – WARTOŚCI i właściwego podejścia do nich. Drogowskazem, podczas tegorocznej edycji konkursu, w poszukiwaniu pięknych i moralnych wartości, stały się słowa Cypriana Kamila Norwida:
Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…
Honorowy Patronat nad konkursem objęli:Pan Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki, Pan Paweł Kulesza – Burmistrz Miasta Łęczyca. Nagrody dla uczestników zmagań konkursowych ufundowali strategiczni Mecenasi obydwu samorządów, jak również Bank PKO BP SA reprezentowany przez Pana Józefa Chowańca – Dyrektora łęczyckiej placówki banku oraz Rada Rodziców w ZS im. J. Grodzkiej.
Konkurs przebiegał w formie dwóch turniejów: recytacja wiersza i poezja śpiewana, a wszystkie uczestniczki i uczestników oceniało jury w składzie:
p. Krystyna Tomczak – wicedyrektor ZS im. J. Grodzkiej,
p. Halina Andrzejczak – nauczycielka – bibliotekarz ZS
im. J. Grodzkiej,
p. Janusz Jankowski – Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu reprezentujący Starostę Powiatu Łęczyckiego,
p. Edward Banasik – Sekretarz Miasta reprezentujący Burmistrza Łęczycy.
Nagrody i wyróżnienia, werdyktem Szanownego jury, otrzymali:
 w kategorii „recytacja wiersza”
I miejsce – Maria Bojanowska (ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy);
II miejsce – Marta Kawecka (z Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, kl. IID LO);
III miejsce – Maria Domaniewska (z Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, kl. IID LO);
Wyróżnienie – Alan Grzelak (ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy);
 w kategorii „poezja śpiewana”
I miejsce – Wiktoria Bień (z Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, kl. ID LO);
II miejsce – Aleksandra Jastrzębska (Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, kl. II TIN);
III miejsce – ex aequo:
– Maja Kondras (z II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie, kl. II);
– Patrycja Olczak (z Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, kl. IID LO);
Wyróżnienie – Karolina Frankowska (z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku).
Mamy nadzieję, iż spotkanie z poezją propagującą wartościowe postawy było refleksyjne i pouczające. Organizatorki Konkursu – p. Mirosława Cerk i p. Kinga Papla- Kielarska już dziś zapraszają na kolejną jego edycję.