Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Robert  28 września 2018  19:04 

Konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu Plastycznego
na plakat:
„100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”

Prace o tematyce patriotycznej mają nawiązywać do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy po 123 latach niewoli, państwo nasze narodziło się na nowo.

Cele konkursu:
• krzewienie postaw patriotycznych;
• podtrzymanie tradycji narodowych;
• zainteresowanie młodzieży tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową;
• pobudzenie inwencji twórczej.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej.

Warunki uczestnictwa:
Prace plastyczne:
• technika prac dowolna: malarska, rysunkowa, graficzna, techniki mieszane, kolaż; prace płaskie, do prezentacji w antyramach;
• format prac A3.

Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie i opatrzone danymi autora (nazwisko, klasa). Należy je dostarczyć do p. Małgorzaty Trzepińskiej. Termin składania prac: 26.10.2018 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej.

Czekamy na Wasze prace!