Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  18 lutego 2021  15:53 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia…

Znajdując się w sytuacji kryzysowej, można skorzystać z bezpłatnej i anonimowej pomocy telefonicznej. Celem działania takiego telefonu jest poprawa samopoczucia, a często bezpieczeństwa osób w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Telefon służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Mogą się kontaktować osoby w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak:

 • agresja i przemoc (rówieśnicza, domowa, szkolna),
 • zagrożenia związane z nowymi technologiami (cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, nadużywanie internetu),
 • kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia (narkomania, alkoholizm),
 • depresja, myśli samobójcze,
 • zaburzenia odżywiania.

Pod telefonem zaufania, dyżurują specjaliści różnych dziedzin: prawnicy, psycholodzy, lekarze. Ich zadaniem jest wsparcie osoby szukającej pomocy. Czasem jest to porada prawna, wskazanie numeru telefonu, pod którym udzielona zostanie bardziej fachowa pomoc lub wysłuchanie i rozmowa z osobą potrzebującą ratunku, zrozumienia, porady.

Dyżurni Telefonu Zaufania:

 • wysłuchają życzliwie, a rozmowę zachowają w tajemnicy,
 • oszacują, na ile ryzykowna była sytuacja, w której znalazł się rozmówca,
 • doradzą, kiedy warto udać się do specjalisty,
 • poinformują, gdzie szukać pomocy najbliżej miejsca zamieszkania rozmówcy,
 • udzielą wsparcia,
 • ocenią, czy zostało złamane prawo,
 • w sytuacjach nagłych podejmują natychmiastowe interwencje.


TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
116 111

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
800 12 12 12

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD HAZARDU, INTERNETU, ZAKUPÓW CZY JEDZENIA
801 889 880

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA
801 19 99 90

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
800 120 002

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM
(pn.- pt. od godz. 14.00 do 22.00)
116 123