Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Wojciech  3 kwietnia 2022  23:45 

“Infrastruktura sportowa PLUS”

W ramach programu “Infrastruktura sportowa PLUS” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przyznana została pomoc finansowa dla samorządów z terenu województwa łódzkiego w formie dotacji celowej. Wsparcie można było uzyskać na budowę, przebudowę, modernizację czy doposażenie w sprzęt sportowy obiektów sportowych i rekreacyjnych. Uzyskane wsparcie zostanie przekazane na remont sali gimnastycznej w naszej szkole.