Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Wojciech  22 października 2021  16:35 

[Grecja – 20.10.2021 – Środa]

TECHNICY EKONOMIŚCI tworzyli zestawienia obrotów i sald w arkuszu kalkulacyjnym. Wyliczali obroty i salda końcowe a także kwoty ogółem. Tworzyli sprawozdania finansowe w formie bilansu. Obliczali aktywa trwałe, sumy kapitałów, aktywa obrotowe, zobowiązania i rezerwy. Pod koniec pracy obliczyli jeszcze sumę ogólną aktywów i pasywów. TECHNICY INFORMATCY powtarzali obsługę programu Microsoft Excel. Oprócz standardowego tworzenia tabel zajęli się również tworzeniem formuł. Starali się napisać polecenia dla zapytań mentora. Formatowali tabele dla możliwości prostszego wyszukiwania i filtrowania danych. Na koniec uczyli się podstaw języka VBA i omawiali różnice między programowaniem w kilku językach. TECHNICY FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW swoje kolejne zajęcia poświęcili nauce robienia zdjęć typu macro. Praktyki rozpoczęły się od omówienia fotografii wykonanych przez praktykantów w czasie wycieczki, która miała miejsce poprzedniego dnia. Następnie stażyści pod czujnym okiem pana Kostasa udali się w plener. Po wykonaniu fotografii wrócili do studia, aby przeanalizować swoje prace.
Pod koniec dnia, po praktykach młodzież z opiekunami wybrała się do pobliskiego miasteczka górskiego – Stary Pantaleimon – który leży na zboczu masywu Olimpu. Wśród kamiennych uliczek znaleźli mały sklepik, gdzie odkrywali wyjątkowe smaki z otaczających go lasów m.in. miód z kasztana jadalnego oraz nieznanego im jeszcze owocu koumaro. Przepiękne widoki i kameralne, kamienne uliczki – to był raj nie tylko dla techników fotografii.
Projekt „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr 2020-1-PL01-KA102-078827 program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.”