Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  6 czerwca 2019  21:02 

Anonimowa skrzynka na sygnały

„W związku z pismem Kuratorium Oświaty w Łodzi z dnia 14 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy „anonimową skrzynkę na sygnały”, która znajduje się na korytarzu szkoły.”