Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  21 grudnia 2020  13:12 

Projekt „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”

20 grudnia 2020 ruszyła rekrutacja 1 grupy do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr2020-1-PL01-KA102-078827, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 80 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (I mobilności) wsparciem zostanie objętych 40 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik fotografii i multimediów, Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostaną wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

  1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
  2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
  3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 40 osób z czterech profili trafi na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona do 20 stycznia 2021 roku dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji na przełomie marca/kwietnia 2021 roku.
W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora projektu.

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy